kierunek:

lekarski

Informacje o kierunku

wydział Wydział Medyczny

typ studiów jednolite studia magisterskie

język podstawowy polski

czas trwania studiów6  lat

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

Zobacz pracownie naukowe
Wydziału medycznego
1 == 1| closedRight:true| closedAll:

Rekrutacja zakończona

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ocena wyróżniająca w opiece nad studentami i wsparciu w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Opis kierunku

Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, Pracowni Nauk Morfologicznych oraz z Centrów Symulacji Medycznej.

Jako student kierunku lekarskiego:

 • będziesz kształcił się w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych - m.in. z modeli anatomicznych wysokiej wierności wykonanych w technologii 3D;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych;
 • podczas zajęć praktycznych rozwiniesz umiejętności komunikacji z pacjentem;
 • będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia;
 • będziesz kształcił się w 4-osobowych grupach klinicznych;
 • zdobędziesz takie same uprawnienia jak studenci uczelni państwowych;
 • będziesz przygotowany zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza - przy udzielaniu pierwszej pomocy, planowaniu, wdrażaniu i postępowaniu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym, jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną - przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 • otrzymasz dostęp do specjalnego narzędzia, za pomocą którego zweryfikujesz swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz specjalny raport - cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów możesz przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Po zdaniu powyższego egzaminu zostanie przyznane Ci prawo wykonywania zawodu. 

Kariera po studiach

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • szkoły wyższe
 • instytucje badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • ośrodki opieki społecznej 
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

Kadra

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, programu studiów skontaktuj się z nami:

Anna Kuska 
+48 22 54 35 502
rekrutacja@lazarski.edu.pl

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

lekarski
stacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok rok rok rok rok
opłata za semestr30 000,00 zł31 000,00 zł32 000,00 zł33 000,00 zł34 000,00 zł35 000,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach
lekarski
opłata za semestr
stacjonarne
rok30 000,00 zł
rok31 000,00 zł
rok32 000,00 zł
rok33 000,00 zł
rok34 000,00 zł
rok35 000,00 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

 • Przy rejestracji niezbędne będzie załączenie kopii świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Otrzymasz skierowanie na badania, które należy wykonać przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji.

Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia skompletuj wymagane dokumenty.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.