Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

Kontrola finansowa i audyt

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Limit miejsc 10studia stacjonarne
10 – (lista rezerwowa – prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji)
10 - studia niestacjonarne
10 – (liczba wolnych miejsc – 3)

Rekrutacja trwa

Stosowanie szerokiego wachlarza zinstytucjonalizowanych działań kontrolnych wiąże się z koniecznością poznania mechanizmów rządzących rachunkowością i prawem podatkowym. 'Kontrola finansowa i audyt' to specjalność dla tych, którzy chcą otrzymać wszechstronną wiedzę w obszarze rewizji finansowej, uzupełnioną umiejętnością prowadzenia księgowości komputerowej. Specjalizacja przygotuje słuchaczy do analizy sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych, przy użyciu technik pozwalających jednoznacznie odróżniać informacje wiarygodne od kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdań finansowych. Studia w zakresie proponowanej specjalności dadzą solidną podstawę do rozpoczęcia pracy w grupie zawodów związanych z rachunkowością tj. księgowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi, ale również tych, które wykorzystują informację księgową w procesach zarządzania finansowego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Jeżeli Twoim celem jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, specjalność pomoże Ci w zrozumieniu uregulowań prawnych z zakresu ewidencji księgowej i podatkowej, niezbędnych dla oceny ryzyka funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Jeżeli wybierzesz specjalność 'Kontrola finansowa i audyt':

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą rachunkowości, ze szczególnym ukierunkowaniem na podmioty średniej lub małej wielkości,
 • nauczysz się, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe oraz pozostałą sprawozdawczość, w tym podatkową,
 • dowiesz się, jak przeprowadzać audyty wewnątrz przedsiębiorstw,
 • poznasz najważniejsze aspekty rewizji finansowej i szeroko pojętego doradztwa.

Program studiów na specjalności 'Kontrola finansowa i audyt'

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Księgowość komputerowa
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Księgowość komputerowa
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw


Kadra

Kierownik kierunku

dr Magdalena Środoń


Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

6120.005520.000.000.000.00TablePolish
Kontrola finansowa i audyt
studia stacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1530 zł 8 x 1620 zł 8 x 1710 zł
2 raty 2 x 6120 zł 2 x 6480 zł 2 x 6840 zł
1 rata12240 zł12960 zł13680 zł
Kontrola finansowa i audyt
studia niestacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1380 zł 8 x 1470 zł 8 x 1560 zł
2 raty 2 x 5520 zł 2 x 5880 zł 2 x 6240 zł
1 rata11040 zł11760 zł12480 zł
Kontrola finansowa i audyt
studia stacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1530 zł2 x 6120 zł12240 zł
rok 8 x 1620 zł2 x 6480 zł12960 zł
rok 8 x 1710 zł2 x 6840 zł13680 zł
Kontrola finansowa i audyt
studia niestacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1380 zł2 x 5520 zł11040 zł
rok 8 x 1470 zł2 x 5880 zł11760 zł
rok 8 x 1560 zł2 x 6240 zł12480 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować