Specjalność na kierunku International Relations II

Leadership and Statecraft

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

Rekrutacja zakończona

Program zajęć na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Przywództwo i sztuka rządzenia państwem jest dostosowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego należą do najlepiej opłacanych ekspertów według systemu ELA. Studia podyplomowe w zakresie stosunków międzynarodowych są okazją do poznania istoty procesu politycznego.

Jako student kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • przygotujesz się do roli lidera mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne;
 • nauczysz się przeprowadzać kompleksowe analizy i oceny współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznych;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności analityczne i menedżerskie;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: wśród naszych wykładowców są uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • zyskasz dostęp do dedykowanego narzędzia, które pozwoli Ci zweryfikować swoje kompetencje w określonych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz szczegółowy raport – cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • zdobędziesz kwalifikacje, dzięki którym staniesz się członkiem nowej i wysoko wykwalifikowanej elity lokalnej i międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinie polityki i dyplomacji.

Jako student specjalności Przywództwo i sztuka rządzenia państwem:

 • zdobędziesz wszechstronną wiedzę w zakresie sztuki zarządzania krajami;
 • poznasz mechanizmy kształtowania polityk w różnych obszarach
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne i wystąpień publicznych, które są niezbędne przywódcom i politykom;
 • przygotujesz się do rozpoczęcia kariery politycznej i dołączenia do elity politycznej jutra.

Absolwent w szczególności wykaże się następującymi cechami, umiejętnościami, zdolnościami i wartościami:

Intelektualnymi

 • umiejętności badawcze: umiejętność lokalizowania informacji i gromadzenia odpowiednich informacji;
 • efektywne wykorzystanie różnych ilościowych i jakościowych technik badawczych w naukach społecznych;
 • umiejętność korzystania zarówno z analizy, jak i syntezy, wyciągania wniosków, formułowania i testowania hipotez oraz budowania teorii.

Praktycznymi

 • umiejętności komunikacji, prezentacji, interakcji;
 • umiejętność tworzenia prognoz uwzględniających różne okresy;
 • umiejętność stosowania zasad dyplomacji i prawa międzynarodowego w szerokim zakresie sytuacji i organizacji;
 • komunikacja pisemna i ustna w języku angielskim;
 • teambuilding – umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu;
 • umiejętności mediacyjne;
 • umiejętność planowania.

Osobistymi i społecznymi

 • efektywne zarządzanie czasem i zasobami;
 • efektywne wykorzystanie IT, w szczególności Internetu, w celach zawodowych;
 • umiejętności osobiste i przywódcze, w tym wykorzystywanie inicjatywy grupowej, samodzielność i praca zespołowa;
 • praca w środowisku wielokulturowym;
 • kreatywne i innowacyjne myślenie prowadzące do rozwiązywania konkretnych problemów;
 • umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu.

Dp wyboru

PAŃSTWO, NARÓD I UMIEJĘTNOŚĆ KIEROWANIA PAŃSTWEM

Moduł ma na celu analizę, w jaki sposób współczesne państwa narodowe dążyły do ​​osiągnięcia swoich podstawowych celów i jak kluczowi przywódcy polityczni przyczynili się do tego procesu. Kurs oferuje kompleksowe podejście, które łączy skupienie się na funkcjach państwa (poza granicami prawa i instytucji formalnych) z badaniem spersonalizowanych technik przywództwa. Kurs będzie również porównywał przywództwo polityczne w ramach modelu państwa narodowego z innymi formami przywództwa. Studenci zostaną skonfrontowani ze środkami państwa do standaryzacji, reformowania i kontrolowania własnej populacji oraz z tym, jak te środki tworzą różne formy indywidualnej tożsamości i kategoryzacji na legalne i nielegalne obywatelstwo. Zbadają również, w jaki sposób przywódcy polityczni wykorzystują narzędzia zapewniane przez współczesne państwa narodowe i jakie są związane z tym względy etyczne. Podsumowując, ten moduł powinien zapewnić uczniom lepsze zrozumienie narodów i władzy stanu w czasach przyćmionej wiary w „globalne” instytucje i rzekomego powrotu do „lokalizmu” zmieszanego z postrzeganym kryzysem kompetentnego męża stanu.

GEOPOLITYKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. STUDIUM PRZYPADKU CHIŃSKIEGO

Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część koncentruje się na ocenie miejsca państwa w kontekście ustalonego położenia geograficznego – np. jak geografia i układy przestrzenne wpływają na zachowania decydentów. Zajęcia zapoznają studentów z metodologią geopolityki w teorii i praktyce. Głównym celem jest umożliwienie im zrozumienia miejsca państwa (jako głównego aktora stosunków międzynarodowych) w świecie ograniczonym przez geografię oraz tego, jak te ograniczenia kierują procesem podejmowania decyzji przez ludzi, umożliwiając tym samym prognozowanie polityczne. Ta wiedza zostanie zastosowana w drugiej części, skoncentrowanej na wschodzącej roli Chin jako globalnego gracza. Łączy informacje o chińskiej cywilizacji, jej tradycyjnych wartościach, normach, czynnikach historycznych, charakterze społeczeństwa i najnowszych wydarzeniach z perspektywą geopolityczną. Obie części pozwolą uczniom pozycjonować wzrost Chin w kontekście spraw globalnych, przewidywać jego wyniki i prognozować reakcje innych międzynarodowych aktorów, łącząc różne metody i poziomy analizy w kompleksowy model. Ta metodologia i podejście można zastosować w dowolnym kraju.

TRANSFORMACJA, DEMOKRATYZACJA I KONSOLIDACJA

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dominującymi teoriami transformacji ustrojowej, demokratyzacji i stabilizacji. Krytyczne omówienie prób wyjaśnienia procesów zmiany ustroju zostanie zestawione z empirycznymi przykładami z całego świata. Studenci zapoznają się z procesami przemian demokratycznych w Ameryce Łacińskiej, Europie, przestrzeni postsowieckiej i na Bliskim Wschodzie. Zbadane zostaną czynniki instytucjonalne, strukturalne i behawioralne, a także wewnętrzne i zewnętrzne, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zmiana reżimu przynosi alternatywne rezultaty, takie jak udana, zablokowana, odwrócona lub nieudana transformacja.

WOLNOŚĆ, OBYWATELSTWO I PAŃSTWO

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi pojęciami i koncepcjami wolności politycznej zarówno w teorii, jak iw praktyce. Kurs dotyczy pytania o to, jak wolność była rozumiana i praktykowana w ustrojach przeszłości i teraźniejszości, a także jak była postrzegana w teoriach politycznych. Kurs ma charakter seminarium czytelniczego na temat wolności, obywatelstwa i państwa. Oznacza to, że uczniowie czytają przydzielone teksty, odświeżają zdobytą wcześniej wiedzę podstawową i omawiają je na zajęciach.

Kadra

dr hab. Krzysztof Łazarski

Kierownik kierunku

dr hab. Krzysztof Łazarski
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne


Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.002280.000.000.00
Leadership and Statecraft
studia stacjonarne
rok rok
2 raty (€)2 x 2280 €2 x 2400 €
opłata za rok (€)4560 €4800 €
2 raty (€)opłata za rok (€)
rok2 x 2280 €4560 €
rok2 x 2400 €4800 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 17 €.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.