O programie

Uczelnia Łazarskiego pragnie zaprosić i nagrodzić najlepszych kandydatów z wszystkich krajów świata, którzy aspirują do bycia członkami naszej studenckiej społeczności. Rozumiemy jakim wyzwaniem mogą być finanse i jak ważne jest by nagradzać najlepszych z najlepszych za wysiłki włożone w proces nauki. To stypendium zaplanowano by pomóc Wam spełnić swoje marzenia na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce!

Dla kogo

Obcokrajowcy, nowi kandydaci na studia licencjackie i magisterskie prowadzone w językach polskim i angielskim

Uczestnicy muszą dopełnić następujących formalności:

 

Termin: zasada kolejności zgłoszeń, składanie wniosków jest możliwe po spełnieniu wszystkich wymogów rekrutacyjnych

Dostępna liczba stypendiów: 10 w roku akademickim 2023/2024

Wysokość stypendium: 50% zniżki w czesnym za pierwszy rok studiów*

Początek studiów: październik 2023

Wymogi stypendialne

  • pochodzenie zagraniczne (nie dla obywateli polskich);
  • udowodnione wyróżniające wyniki akademickie (średnia ocen 80%+);
  • certyfikat IELTS z minimalnym wynikiem 6.0 lub jego odpowiednik (wynik rozmowy na platformie Skype na poziomie B2+ lub wyższym);
  • udana rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Uczelni Łazarskiego na platformie Skype, w czasie której będziesz mieć szansę zaprezentowania siebie.

Skontaktuj się z Zespołem Rekrutacji po zakończeniu procesu rejestracyjnego i prześlij swój wypełniony formularz podania o stypendium. Jeśli spełniasz wszystkie wymienione wyżej wymogi, zorganizujemy rozmowę kwalifikacyjną na platformie Skype w języku angielskim lub polskim. W ciągu 24 godzin po rozmowie otrzymasz decyzję Komisji. Prosimy pamiętać, że aby zostać kandydatem do stypendium konieczne jest przejście wszystkich etapów procesu rekrutacji, uiszczenie opłaty rejestracyjnej (EUR 217/PLN 485) oraz czesnego za minimum jeden semestr.