Procedura uznania doświadczenia zawodowego

Teraz w Łazarskim możesz zdobyć dyplom szybciej niż zwykli studenci.
Doceniamy Twoje doświadczenie zawodowe.

Od października 2014 r. zdobyte w pracy czy podczas szkoleń kompetencje zwalniają Cię z obowiązku realizowania tych przedmiotów, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom zawodowym. Wszystko to odbywa się w ramach procedury uznania dorobku zawodowego.

To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz uzupełnić swoje wykształcenie, by dalej rozwijać się zawodowo.

 Procedura nie dotyczy Wydziału Medycznego.


Możesz skorzystać z procedury, jeśli:

  • posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
  • oszczędzasz czas - okres studiów możesz skrócić nawet o połowę,
  • nie musisz realizować zajęć, z których masz już specjalistyczną wiedzę,
  • masz indywidualny plan nauki, dzięki czemu łatwo połączysz studia z pracą,
  • płacisz tylko za przedmioty, na które uczęszczasz.

Jak zostać naszym studentem?

Złóż dokumenty w dziale rekrutacji

Dostarcz osobiście, pocztą lub mailem: życiorys, certyfikaty, ukończenia kursów i szkoleń, świadectwo maturalne (przy aplikowaniu na studia I stopnia), dyplom ukończenia studiów wyższych (przy aplikowaniu na studia II stopnia) oraz odpowiednie podanie do dziekana (podania można składać do 9 X na wydziale WPiA oraz do 16 X na wydziale WEiZ):

Zapoznaj się z wstępną opinią Tutora

W ciągu 2 tygodni Dziekan przygotuje wstępną opinię określającą, które przedmioty mogą zostać uznane.

Podpisz umowę i wnieś opłatę

Jeśli decyzja Dziekana spełnia Twoje oczekiwania, dział rekrutacji przygotuje umowę o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. Opłata za przeprowadzenie procedury wynosi 950zł.

Podejdź do egzaminu

Egzamin składa się z prezentacji rozwiązania case study - projektu wybranego wspólnie z tutorem oraz rozmowy z ekspertami. Prezentacja odbywa się przed Komisją Wydziałową, która wystawia oceny za uznane przedmioty.

Zapisz się na studia

Wypełnij formularz rekrutacyjny i dołącz wymagane dokumenty.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do pobrania przydatnych informacji, które przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających naukę!