Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (kierunek prawo)

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych.
Zapoznaj się ze sposobem przeliczania punktów (pdf do pobrania)
lub skontaktuj się z biurem rekrutacji.
Nie masz 240 pkt rekrutacyjnych? Napisz do nas!

Jak zostać naszym studentem?

Wybierz interesujący Cię kierunek

Programy naszych studiów przygotowujemy pod kątem aktualnych oczekiwań pracodawców. Stale je aktualizujemy i poddajemy kontroli jakości. Dzięki temu masz pewność, że nabędziesz praktyczne i przydatne umiejętności.

Zarejestruj się online

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo i szybko. Wypełnij formularz rekrutacyjny i rozpocznij proces aplikacji na studia.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć i jakie opłaty wnieść, by dokończyć proces rekrutacji.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki. Sprawdź je.

Kierunek lekarski

Jak zostać naszym studentem?

Bądź na bieżąco

Sprawdź zasady i harmonogram rekrutacji – dowiesz się, jakie są zasady kwalifikacji, kiedy zostanie ogłoszona lista rankingowa, kiedy należy złożyć dokumenty, podpisać umowę o odpłatności za studia oraz jakie są terminy egzaminów (dla osób posiadających starą maturę lub zagraniczne świadectwo dojrzałości).

Zarejestruj się online

Wypełnij formularz rekrutacyjny on-line – przygotuj skan świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Po rejestracji otrzymasz z Biura Rekrutacji skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Poczekaj na listę rankingową

22 lipca 2019 roku zostanie utworzona lista rankingowa  – zostaniesz poinformowany e-mailem, czy jesteś w gronie pierwszych 90 osób.

Dokonaj opłaty związanej z przyjęciem na studia i złóż pozostałe dokumenty

Sprawdź poniżej, jakie dokumenty musisz złożyć.

Podpisz umowę

Po złożeniu kompletu dokumentów i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisz umowę o odpłatności za studia.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do pobrania przydatnych informacji, które przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających naukę!

Studia II stopnia

Jak zostać naszym studentem?

Zarejestruj się online

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo i szybko. Wypełnij formularz rekrutacyjny i rozpocznij proces aplikacji na studia.

Wybierz interesujący Cię kierunek

Programy naszych studiów przygotowujemy pod kątem aktualnych oczekiwań pracodawców. Stale je aktualizujemy i poddajemy kontroli jakości. Dzięki temu masz pewność, że nabędziesz praktyczne i przydatne umiejętności.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć i jakie opłaty wnieść, by dokończyć proces rekrutacji.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki. Sprawdź je.

Studia III stopnia

Jak zostać naszym studentem?

Podejmij decyzję

Sprawdź, która oferta jest dla Ciebie i podejmij decyzję czy aplikujesz na Studia Doktoranckie czy na kurs Seminarium Doktoranckie.

Zarejestruj się online

Wypełnij formularz rekrutacyjny on-line.

Złóż dokumenty w Biurze Rekrutacji najpóźniej do 30 września

Sprawdź poniżej, jakie dokumenty musisz złożyć i ile wynosi opłata rekrutacyjna.

Przyjdź na rozmowę

Przyjdź w wyznaczonym terminie w październiku na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez Komisję Rekrutacyjną.

Przyjdź odebrać numer albumu i podpisz umowę

Jeśli zakwalifikujesz się po rozmowie rekrutacyjnej, zapraszamy do Biura Rekrutacji. Otrzymasz numer albumu oraz podpiszesz umowę.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do pobrania przydatnych informacji, które przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających naukę u nas!

Dokumenty potrzebne do postępowania rekrutacyjnego:

 • podpisane podanie o przyjęcie (dostępne w załączniku),
 • dowód tożsamości do wglądu i skopiowania,
 • kwestionariusz osobowy/życiorys,
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, bądź zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji II stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu,
 • opis zainteresowań naukowych i wstępną propozycję projektu badawczego,
 • wykaz i kopię publikacji – tylko na studia,
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – tylko na kurs,
 • charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych obejmującą w szczególności informacje o:
  • pracach w kołach naukowych,
  • udziale w konferencjach naukowych,
  • nagrodach,
  • wyróżnieniach,
  • stażach,
 • certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych – tylko na studia,
 • 3 fotografie (35x45 mm – format jak do dowodu osobistego),
 • potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej (300 zł),
 • propozycję co do osoby opiekuna naukowego – tylko na studia.