Studia I stopnia i jednolite magisterskie prawo

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych.
Zapoznaj się ze sposobem przeliczania punktów (pdf do pobrania)
lub skontaktuj się z biurem rekrutacji.
Nie masz 240 pkt rekrutacyjnych? Napisz do nas!

Jak zostać naszym studentem?

Wybierz interesujący Cię kierunek

Programy naszych studiów przygotowujemy pod kątem aktualnych oczekiwań pracodawców. Stale je aktualizujemy i poddajemy kontroli jakości. Dzięki temu masz pewność, że nabędziesz praktyczne i przydatne umiejętności.

Zarejestruj się online

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo i szybko. Wypełnij formularz rekrutacyjny i rozpocznij proces aplikacji na studia.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć i jakie opłaty wnieść, by dokończyć proces rekrutacji.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki. Sprawdź je.

Dokumenty potrzebne do zapisu:

 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z maila po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kopia dowodu tożsamości
 • fotografia (format jak do dowodu – 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej – płatne przelewem lub na miejscu w kasie Uczelni

Dodatkowo na studia w języku angielskim:
certyfikat językowy potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie B2
lub zdanie testu z języka angielskiego na poziomie B2

Kierunek lekarski

5 maja 2017 roku na naszej Uczelni po raz pierwszy Wydział Medyczny rozpoczął rekrutację.
Studia jednolite magisterskie lekarskie będą trwały 6 lat. 
Rekrutacja kandydatów na studia odbywać się będzie na zasadzie konkursu świadectw.

Jak zostać naszym studentem?

Bądź na bieżąco

Sprawdź harmonogram rekrutacji i pilnuj dat złożenia dokumentów, wywieszenia listy rankingowej, podpisania umowy, czy ewentualnych egzaminów (dla osób posiadających starą maturę lub zagraniczne świadectwo dojrzałości).

Zarejestruj się online

Wypełnij formularz rekrutacyjny on-line i dołącz do grona naszych studentów.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty

Sprawdź poniżej, jakie dokumenty musisz złożyć i ile wynosi opłata rekrutacyjna. Przy złożeniu dokumentów w biurze rekrutacji otrzymasz skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Sprawdź, czy jesteś na liście rankingowej

18 sierpnia udostępnimy listę rankingową – sprawdź, czy jesteś w gronie pierwszych 60 osób.

Podpisz umowę

Jeśli zakwalifikowałeś się do dalszego etapu, aby otrzymać numer albumu i podpisać umowę, przyjdź między 21 a 25 sierpnia do Biura Rekrutacji.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do obrania przydatnych informacji, które przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających naukę u nas!

Dokumenty potrzebne do postępowania rekrutacyjnego:

 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z maila po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości*,
 • dowód tożsamości – do wglądu i skopiowania,
 • 1 aktualna fotografia (format jak do dowodu – 35 mm x 45 mm),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (podczas składania dokumentów otrzymasz od nas skierowanie na badania lekarskie).

*Jeśli posiadasz stara maturę i nie zdawałeś egzaminów z wymaganych przedmiotów lub posiadasz świadectwo zagraniczne, masz możliwość przystąpienia do egzaminów na naszej uczelni. Szczegółów możesz się dowiedzieć w Biurze Rekrutacji.

Studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Bronisz się w późniejszym terminie? Dostarcz zaświadczenie o obronie.
Ukończyłeś kierunek niepokrewny? Napisz do nas!

Jak zostać naszym studentem?

Zarejestruj się online

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo i szybko. Wypełnij formularz rekrutacyjny i rozpocznij proces aplikacji na studia.

Wybierz interesujący Cię kierunek

Programy naszych studiów przygotowujemy pod kątem aktualnych oczekiwań pracodawców. Stale je aktualizujemy i poddajemy kontroli jakości. Dzięki temu masz pewność, że nabędziesz praktyczne i przydatne umiejętności.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty

Sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć i jakie opłaty wnieść, by dokończyć proces rekrutacji.

 

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki. Sprawdź je.

 

 

Dokumenty potrzebne do zapisu:

 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z maila po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem 
 • kopia dowodu tożsamości
 • fotografia (format jak do dowodu – 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej – płatne przelewem lub na miejscu w kasie Uczelni

Dodatkowo na studia w języku angielskim:
certyfikat językowy potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie B2
lub zdanie testu z języka angielskiego na poziomie B2

Studia III stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie 15 punktów rekrutacyjnych, złożenie dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na kurs jest złożenie dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak zostać naszym studentem?

Podejmij decyzję

Sprawdź, która oferta jest dla Ciebie i podejmij decyzję czy aplikujesz na Studia Doktoranckie czy na kurs Seminarium Doktoranckie.

Zarejestruj się online

Wypełnij formularz rekrutacyjny on-line.

Złóż dokumenty w Biurze Rekrutacji najpóźniej do 30 września

Sprawdź poniżej, jakie dokumenty musisz złożyć i ile wynosi opłata rekrutacyjna.

Przyjdź na rozmowę

Przyjdź w wyznaczonym terminie w październiku na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez Komisję Rekrutacyjną.

Przyjdź odebrać numer albumu i podpisz umowę

Jeśli zakwalifikujesz się po rozmowie rekrutacyjnej, zapraszamy do Biura Rekrutacji. Otrzymasz numer albumu oraz podpiszesz umowę.

Zostań studentem

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do pobrania przydatnych informacji, które przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających naukę u nas!

Dokumenty potrzebne do postępowania rekrutacyjnego:

 • podpisane podanie o przyjęcie (dostępne w załączniku),
 • dowód tożsamości do wglądu i skopiowania,
 • kwestionariusz osobowy/życiorys,
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, bądź zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji II stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu,
 • opis zainteresowań naukowych i wstępną propozycję projektu badawczego,
 • wykaz i kopię publikacji – tylko na studia,
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów – tylko na kurs,
 • charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych obejmującą w szczególności informacje o:
  • pracach w kołach naukowych,
  • udziale w konferencjach naukowych,
  • nagrodach,
  • wyróżnieniach,
  • stażach,
 • certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych – tylko na studia,
 • 3 fotografie (35x45 mm – format jak do dowodu osobistego),
 • potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej (300 zł),
 • propozycję co do osoby opiekuna naukowego – tylko na studia.