Zniżki dla kandydatów

Granty Łazarskiego

to program dla wyróżniających się kandydatów, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Dowiedz się więcej

 

 

Studiuj za darmo

100% zniżki na pierwszy rok nauki dla Laureatów Olimpiad.
W następnych latach zniżka może być prolongowana w formie Stypendium Rektora. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej z pierwszego roku studiów nie mniejszej niż 4,30.

 

 

Zniżka rodzinna

10% zniżki na pierwszy rok studiów przysługuje członkom rodzin absolwentów oraz studentów Uczelni Łazarskiego, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.

Stypendium rektora

Stypendium dla wyróżniających się absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli wysokie wyniki na maturze. Wymagane progi punktowe:

30% zniżki na I rok studiów - 400-499 pkt rekrutacyjnych

50% zniżki na I rok studiów - 500-600 pkt rekrutacyjnych

Zniżka przysługuje przy zapisie na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunku prawo przed 31 sierpnia.

15% zniżki na studia w trybie e-learning

Promocja 15% zniżki na pierwszy rok nauki dotyczy wszystkich kandydatów zapisujących się na studia w trybie e-learning przed 31 sierpnia.

Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie wymaganych dokumentów w biurze rekrutacji oraz otrzymanie numeru studenta przed upływem promocji.

Powyższe zniżki nie łączą się. Wybierz tę najbardziej korzystną dla Ciebie. Zniżki dotyczą studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Zniżki dla studentów

Stypendia

Każdy student Uczelni Łazarskiego ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
Uczelnia oferuje stypendia socjalne, sportowe, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.

 

 

 

Zniżki dla studentów aktywnych społecznie

Studenci, którzy aktywnie angażują się w rozwój uczelni, działają w kołach naukowych, uczestniczą w akcjach promocyjnych lub wspierają: Dział Rekrutacji, Praktyk i Karier, Dział Marketingu i Rekrutacji, Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych, Samorząd Studencki, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, mogą liczyć na zniżki w opłatach za studia. Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną.

Praca na rzecz uczelni

Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość skorzystania z ofert pracy na umowę zlecenie, proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

Zniżki dla absolwentów na studia II stopnia

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, decydujący się na studia magisterskie na naszej uczelni, otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% na pierwszy rok studiów lub 20% w przypadku uzyskania dyplomu rektorskiego za studia I stopnia.

Zniżka 75% na drugi kierunek

Studenci Wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą równolegle studiować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania podejmujący równoległe studia na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymują 75% zniżki na jeden z kierunków. Zniżka jest przyznawana dla kierunku o niższym czesnym.

Zniżki na studia podyplomowe

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, którzy podejmują studia podyplomowe na naszej uczelni mają prawo do 20% zniżki na dowolny kierunek, a członkowie Klubu Absolwenta -25%.